Taken on 2024 #66

2024.02.02
2024.01 - Shiodome, Minato-ku, Tokyo
2024.01 – Shiodome, Minato-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos