Taken on 2024 #58

2024.01.30
2024.01 - Kotoni, Sapporo, Hokkaido
2024.01 – Kotoni, Sapporo, Hokkaido
Leica M11 + Leitz Elmar M50mm F2.8
Latest & PAST 32 Photos