Taken on 2024 #43

2024.01.25
2024.01 - Tennozu, Shinagawa-ku, Tokyo
2024.01 – Tennozu, Shinagawa-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos