Taken on 2024 #49

2024.01.27
2024.01 - Sapporo Station, Sapporo, Hokkaido
2024.01 – Sapporo Station, Sapporo, Hokkaido
Leica M11 + Leitz Elmar M50mm F2.8
Latest & PAST 32 Photos