2023.11 - Ueno Park, Taito-ku, Tokyo
2023.05 - Marunouchi BRICK SQUARE, Chiyoda-ku, Tokyo
2023.12 - Edogawa, Ichikawa, Chiba
2023.05 - Marunouchi BRICK SQUARE, Chiyoda-ku, Tokyo
2023.08 - Quezon City, Metro Manila, Philippines
2023.02 - Sanbanze, Funabashi, Chiba
2023.12 - Shilin Night Market, Taipei City, Taiwan
2023.12 - Shilin Night Market, Taipei City, Taiwan
2022.07 - KURKKU FIELDS, Kisarazu, Chiba
2022.05 - Akasaka, Minato-ku, Tokyo
2024.06 - Flip Flip Coffee Supply, Shibuya-ku, Tokyo
2023.08 - Quezon City, Metro Manila, Philippines
2023.03 - Edogawa, Ichikawa, Chiba
2023.02 - Sanbanze, Funabashi, Chiba
2023.11 - Ueno Park, Taito-ku, Tokyo
2024.05 - Sanbanze, Funabashi, Chiba
2024.01 - Rainbow Bridge, Minato-ku, Tokyo
2023.07 - Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
2023.08 - Quezon City, Metro Manila, Philippines
2023.12 - Yingge, New Taipei City, Taiwan
2024.05 - BARN & FOREST148, Nagareyama, Chiba
2024.04 - Oyama Senmaida, Kamogawa, Chiba
2022.07 - KURKKU FIELDS, Kisarazu, Chiba
2022.05 - Akasaka, Minato-ku, Tokyo
2023.04 - Roppongi, Minato-ku, Tokyo
2024.01 - Ichinomiya Beach, Ichinomiya, Chiba
2023.03 - Edogawa, Ichikawa, Chiba
2023.02 - Sanbanze, Funabashi, Chiba