2019.11 - Shichirigahama Beach, Kanagawa
2021.08 - Haraoka Beach, Chiba
2021.12 - Toyosu Gururi Park, Koto-ku, Tokyo
2020.06 - Roppongi, Minato-ku, Tokyo
2020.06 - Tamachi, Minato-ku, Tokyo
2021.12 - Tsubaki Salon Yuyake, Niikappu, Hokkaido
2022.01 - Sanbanze, Chiba
2020.11 - Tokyo Skytree & Mt.Fuji
2019.11 - Shichirigahama Beach, Kanagawa
2021.08 - Haraoka Beach, Chiba
2021.12 - Toyosu Gururi Park, Koto-ku, Tokyo
2020.06 - Roppongi, Minato-ku, Tokyo
2020.06 - Tamachi, Minato-ku, Tokyo
2021.12 - Tsubaki Salon Yuyake, Niikappu, Hokkaido
2022.01 - Sanbanze, Chiba
2020.11 - Tokyo Skytree & Mt.Fuji