Taken on 2024 #65

2024.02.01
2024.01 – Leica Professional Store Tokyo, Chuo-ku, Tokyo
2024.01 – Leica Professional Store Tokyo, Chuo-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos