Taken on 2024 #92

2024.02.28
2024.02 - Sawara, Chiba
2024.02 – Sawara, Chiba
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos