Taken on 2024 #88

2024.02.25
2024.02 - Tennozu, Shinagawa-ku, Tokyo
2024.02 – Tennozu, Shinagawa-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar M50mm F2.8
Latest & PAST 32 Photos