Taken on 2024 #144

2024.03.20
2024.03 - Azabudai, Minato-ku, Tokyo
2024.03 – Azabudai, Minato-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos