Taken on 2024 #133

2024.03.17
2024.03 - Atago Shrine, Minato-ku, Tokyo
2024.03 – Atago Shrine, Minato-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos