Taken on 2024 #120

2024.03.13
2024.03 - Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
2024.03 – Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos