Taken on 2024 #114

2024.03.11
2024.03 - Shinagawa, Minato-ku, Tokyo
2024.03 – Shinagawa, Minato-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos