Taken on 2024 #182

2024.03.30
2024.03 - Roppongi, Minato-ku, Tokyo
2024.03 – Roppongi, Minato-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos