Taken on 2024 #174

2024.03.28
2024.03 - Tokyo Metropolitan Gymnasium, Shibuya-ku, Tokyo
2024.03 – Tokyo Metropolitan Gymnasium, Shibuya-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos