Taken on 2023 #619

2024.01.06
2023.12 - Ningxia Night Market, Taipei City, Taiwan
2023.12 – Ningxia Night Market, Taipei City, Taiwan
Leica M Typ240 + Leitz Elmar M50mm F2.8
Latest & PAST 32 Photos