Taken on 2023 #618

2024.01.06
2023.12 - Sanxia Old Street, New Taipei City, Taiwan
2023.12 – Sanxia Old Street, New Taipei City, Taiwan
Leica M Typ240 + Leitz Elmar M50mm F2.8
Latest & PAST 32 Photos