Taken on 2024 #15

2024.01.15
2024.01 - Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
2024.01 – Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Leica M11 + Leitz Elmar 3.5cm F3.5
Latest & PAST 32 Photos