Taken on 2023 #267

2023.05.19
2023.05 - Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
2023.05 – Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
Leica M Typ240 + Leitz Elmar M50mm F2.8
Latest & PAST 32 Photos