Taken on 2023 #195

2023.04.22
2023.04 - Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
2023.04 – Shinbashi, Minato-ku, Tokyo
Leica M Typ240 + Leitz Elmar M50mm F2.8
Latest & PAST 32 Photos