Taken on 2023 #573

2023.12.29
2023.12 - Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
2023.12 – Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
RICOH GR IIIx
Latest & PAST 32 Photos