Taken on 2023 #550

2023.12.22
2023.12 - GALLERY KTO Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
2023.12 – GALLERY KTO Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
RICOH GR IIIx
Latest & PAST 32 Photos