Taken on 2023 #549

2023.12.21
2023.12 - Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
2023.12 – Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
RICOH GR IIIx
Latest & PAST 32 Photos