Taken on 2023 #534

2023.12.16
2023.12 - Yushima Seido, Bunkyo-ku, Tokyo
2023.12 – Yushima Seido, Bunkyo-ku, Tokyo
RICOH GR IIIx
Latest & PAST 32 Photos